Cases

Opzetten en leiden Empatec/Pastiel

Opdrachtgever: de gemeenten Sudwestfrylân, De Fryske Marren, de Waadhoeke,  Harlingen, Terschelling en Vlieland.

Aanleiding & Probleem: De participatiewet en de enorme bezuinigingen op de Sociale Werkvoorzieningen maakten de (financiële) toekomst onzeker.

Werkwijze: Er is met alle publieke en private stakeholders een gezamenlijke toekomstvisie en strategie opgesteld en doorgevoerd. Pastiel is opgericht die specifiek nieuwe deelnemers in de participatiewet bedient.

Resultaat: Twee florerende organisaties: Empatec en Pastiel. Ze worden momenteel breed gedragen door gemeentes, medewerkers, klanten, onderwijs en bedrijfsleven

UGCN opzetten

Opdrachtgever: LTO, NZO en PZ en het ministerie van Landbouw.

Aanleiding & Probleem: Het antibioticumgebruik in de melkveehouderij was, vooral vanwege uierontsteking, te hoog.

Werkwijze: Na intensief overleg met alle stakeholders, vanuit een gezamenlijke visie en strategie het Uiergezondheidscentrum Nederland (UGCN) opgericht en de organisatie opgestart. Met een budget van ruim €9 miljoen  wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd en bestaande en nieuwe kennis bruikbaar en beschikbaar gemaakt.

Resultaat: Een sterke vermindering van het antibioticumgebruik en beheersing van de veterinaire problematiek.

Fries rundvee syndicaat (FRS) toekomstbestendig maken

Opdrachtgever: Fries Rundvee Syndicaat

Aanleiding & Probleem: De krimp Fries Rundvee Syndicaat (FRS) door afnemende aantallen melkveehouders opvangen.

Werkwijze: Door de discussie op de toekomst te richten, intensieve communicatie met de leden, stakeholders en andere betrokken werd een eenduidige koers bepaald.

Resultaat: Een fusie waaruit CRV als landelijke coöperatieve veeverbeterings-organisatie is ontstaan.

Fusieproces melkcontroleverenigingen begeleiden

Opdrachtgever: diverse melkcontrole-verenigingen.

Aanleiding & Probleem: Zes melkcontrole-organisaties in de provincie Groningen wilden hun krachten bundelen.

Werkwijze: Met een hoge betrokkenheid van de leden (veehouders), werknemers en bestuursleden hun wil tot samenwerken actief omzetten in daden. Aansluitend de startende organisatie geleid als directeur.

Resultaat: Een bloeiende coöperatieve vereniging met een gezonde exploitatie.

Monitoringsysteem Diergezondheid, o.a. mond en klauwzeer, Q koorts en kippengriep.

Opdrachtgever: ministerie van Landbouw en voedselvoorziening en de LTO.

Aanleiding: Een uitbraak van mond en klauwzeer, Q koorts en kippengriep.

Werkwijze: Met alle publieke en private stakeholders is een monitor gebouwd waaruit elk kwartaal gerapporteerd wordt aan het ministerie, landbouwbedrijfsleven en dienstverleners. Het was de invulling van de motie “Waalkens Ter Veer” waarmee de Minister de Tweede Kamer overtuigde.

Resultaat: De monitoring zorgt ervoor dat nieuwe uitbraken van de genoemde en andere ziektes eerder worden gesignaleerd zodat tijdig ingrijpen gewaarborgd is.

Opzetten CRV onderneming Lagoa da Serra (Brazilië)

Opdrachtgever: CRV, omzet €120 mln.

Aanleiding: De organisatie Lagoa da Serra (Brazilië) in opdracht van CRV opzetten.

Werkwijze: Bestaand bedrijf inpassen in de bedrijfsstructuur en werkwijze van CRV. Organisch en pragmatisch de bedrijfsprocessen en diensten toekomstbestendig omgebogen.

Resultaat: Een volwaardige dochterbedrijf, winstgevend en voor CRV dé opstap naar Latijns Amerika.