Werkwijze

Benaderbaar

Verandering draait om mensen. Ik werk altijd vanuit de mensen, waarbij iedereen verantwoordelijk is voor het proces en het resultaat.

Realistisch

Ik doe alleen wat realistisch is. Soms is er meer ambitie of zijn er meer wensen dan haalbaar. Soms mag de lat hoger.

Praktisch

Ik hou niet van papier schuiven. Uiteindelijk gaat het om impact in de praktijk.

Hoe dan?

Werken vanuit het vier ballen model

Het vier-ballen model bekijkt verandering vanuit de missie & strategie (makkelijk), en mensen & cultuur (moeilijker)

Formuleren van het lonkend perspectief

Wanneer wordt de toekomst aantrekkelijker dan het verleden?

Realiseren

In de praktijk doet veranderen pas zeer. Daar hebben we het over.


Meer weten?